Kategorija: zatvoren u liftu

Šta je prava panika? Učiteljica je zadala deci petog razreda da napišu rad na temu “panika“. Deca napisala radove i…