Kategorija: Tri sokratova cedila

Neki je čovek došao jednog dana, sav uzbuđen, mudrom Sokratu. – Slušaj, moram ti ispričati kako je tvoj prijatelj… -…