Kategorija: lekovito bilje

U odnosu jedan prema jedan ostavi se da stoji u medicinskom alkoholu donja kora zove, leske, bobovljače ili kravljače, koren…