Kategorija: ciga kao svedok

VIC – Šetao se ciga parkom i video silovanje, pozovu ga na suđenje da svedoči: – Gospodin sudija, ja prolazio,…