Kategorija: beogradska mumija

Beogradska mumija, koja se nalazi u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta, već godinama je skrivena od pogleda javnosti, jer je za…