Kategorija: astronomiji ili pismu koje još

Dominantna slika o Majama kao „naprednoj“ civilizaciji, koja, ipak, ne izlazi iz neolitskih okvira, treba biti suštinski izmenjena. Nauka im…