Najlepše misli (mudrosti) o istini

0
4546

Nije istina van tebe, već u tebi, nađi sebe u sebi, ovladaj sobom – i ugledaćeš istinu. Nije u stvarima ta istina, nije van tebe i nije negde preko mora. već pre svega u tvom sopstvenom radu na sebi. Pobedićeš sebe i postaćeš slobodan, kao što nikada nisi ni mogao da pomisliš, i počećeš veliko delo, i druge ćeš učiniti slobodnima, i ugledaćeš sreću, jer će se ispuniti tvoj život. i shvatićeš, najzad, narod svoj i svetu istinu njegovu.
F. M. Dostojevski

Istina – to je najdragocenija stvar koju imamo. Služimo se njome štedljivo.
Mark Tven

U prepirkama zaboravlja se istina. Prepirku prekida onaj ko je pametniji.
L. N. Tolstoj

Svaka se pojedina stvar apsolutno naziva istinitom po njenom odnosu prema umu od koga zavisi. Zato se veštački stvorene stvari nazivaju istinitim po svom odnosu prema našem umu. Naime, ona se kuća naziva istinitom koja postiže sličnost sa oblikom koji je u graditeljevoj zamisli, a govor se naziva istinitim, ukoliko je izraz istinitog saznanja. Na sličan se način istinitima nazivaju prirodne stvari, ukoliko postižu sličnost sa idejama, koje su u božijoj misli. Istinitim se naime naziva kamen, jer postiže prirodu svojstvenu kamenu prema prethodnoj zamisli božijeg uma. Tako je dakle istina prvenstveno u umu, a tek na drugom mestu u stvarima, ukoliko se one izjednačuju s umom kao svojim ishodištem …

Istina stvari se sastoji u upoređivanju sa božijim umom.
Toma Akvinski

Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da grešimo.
Rabindranat Tagore

Jedno je u meni usadilo dubok koren: ubeđenje da je moral osnova svih stvari i da je istina supstanca sve moralnosti. Istina je bila moj jedini cilj. Ona je svakodnevno dobijala na svom značaju, i moja predstava istine bivala je svakog dana sve šira.
Mahatma Gandi

Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja.
Sokrat

Zabluda se odnosi prema istini kao san prema javi. Zapazio sam da se čovek kao osvežen vraća iz zablude u istinu.
J. F. Gete

Najglavnije je, samom sebi ne lažite. Onaj koji sam sebe laže, i svoju rođenu laž sluša, taj dolazi dotle da nikakvu istinu ni u sebi, niti oko sebe ne razlikuje, nego dolazi, dakle, do nepoštovanja i prema sebi i prema drugima.
F. M. Dostojevski

Kad bih ja imao sve istine u svojoj ruci oklevao bih da ih pokažem ljudima, jer istina donosi nesreću. Setimo se Galileja.
Bernar le Bovije de Fontenel

Istina i žena najlepše su – gole.
narodna poslovica

Dok istina obuva cipelu, laž je već tri puta obišla Zemlju.
Mark Tven

Ništa na ovom svetu nije teže od izricanja istine, i ništa lakše od laskanja.
F. M. Dostojevski

Tajna se duže pamti nego jasna istina.
Meša Selimović

Do najvećih i najvažnijih istina u životu, i o životu, mi ne dolazimo nekim svesnim i planskim radom, ne nalazimo ih odjednom gotove i izljuštene kao što se nalazi samorodan dragocen metal. Istina nam se ne „objavljuje“ nekim čudom, u trenucima nadahnjuća; ne otkrivamo je ni u najiskrenijim ljudskim priznanjima. Mi do istine dolazimo uzgred, često slučajno, ne po onome što ljudi rade, govore ili pišu, nego u trenucima kad se odaju, pletući laž kojom žele da se zaklone i da obmanu nas ili sebe. Razmišljajući o onome što smo u svetu čuli i videli, mi srećnim trenucima naslućujemo, naziremo i, najposle saznajemo – tu istinu.
Ivo Andrić

U jednom času, dok je još krkljao na bolničkom krevetu, pomislio sam da je blagodet smrti u tome što neko napokon prestaje da bude nečiji sin: skida sa sebe zastor i, bar za neko vreme, hodaš kao da svet pripada samo tebi. Užasan je to osećaj i ne može se dugo izdržati. Užasan je, naravno, zato što je lep, i što svaka lepota iscrpljuje. Ali čovek ne treba da teži za lepotom već za istinom. Nekada sam, naime, strahovao da nikada neću izaći iz senke koju je oko sebe širio moj otac, a sada žudim za tom senkom.
David Albahari

Glavno je ne lažite samog sebe. Onaj ko laže samog sebe i svoju laž sluša, dolazi dotle da već nikakvu istinu ni u sebi ni oko sebe ne primećuje, i prema tome, ne poštuje ni sebe ni druge.
Dobrica Ćosić

Laž je religija robova i gospodara. Istina je bog slobodnog čoveka.
M. Gorki

Mnogi ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vreme, a otkucavaju drugo.
danska narodna poslovica

Ima istina u koje nije dobro verovati.
V. G. Bjelinski

U vinu je istina. In vino veritas. 
latinska izreka

Drag mi je Platon, ali mi je istina draža. Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Aristotel

Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo.
Pablo Pikaso

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas da unesete svoj komentar
Unesite svoje ime