Zašto je važno redovno raditi Papanikolau test?

0
565

Papanikolau test je skrining metoda koja se radi kako bi se rano otkrio karcinom grlića materice. Sam pojam “skrining” znači da nije u pitanju dijagnostički test, već se pomoću njega mogu izdvojiti pacijentkinje koje eventualno imaju karcinom. Uvek se radi zajedno sa kolposkopijom, jer prema mišljenju stručnjaka ova kombinovana metoda postiže veoma veliku tačnost. Papanikolau test je potrebno uraditi najkasnije 3 godine nakon prvog seksualnog iskustva, a kontrolne preglede je preporučljivo raditi bar dva puta godišnje ukoliko su poslednji rezultati bili u granicama normale.

S obzirom na to da većina žena ne praktikuje skrining metode, što je veoma pogrešno, pokušaćemo da vam ukažemo na važnost istih. Saznaćete koliko često je potrebno raditi test i kako se pripremiti za njega. U nastavku teksta ćemo se potruditi da vam približimo značaj, proceduru, kao i klasifikaciju rezultata Papanikolau testa.

Kako se pripremiti za test?

Ovo je jedno od često postavljanih pitanja, na koje ćemo pokušati da damo što precizniji odgovor. Smatra se da je najbolje vreme za izvođenje testa sredina menstrualnog ciklusa, odnosno period između 11 i 20 dana nakon prvog dana poslednje menstruacije. Pre uzimanja uzorka treba izbegavati primenu vaginalnih tableta, a seksualna apstinencija se podrazumeva najmanje 24 sata pre pregleda. U suprotnom se može desiti da nalaz ne bude precizan.

Kako se izvodi Papanikolau test i na šta može da ukaže?

Ovaj test se izvodi tako što se lagano „grebu“ ćelije površinskog dela grlića, koje se zatim nanose na mikroskopsku pločicu, nakon čega se dalje šalju u patološku laboratoriju. Po dobijanju nalaza patologa, ginekolog će vam podrobno objasniti o čemu se radi i koje je naredne korake potrebno preduzeti.

Svaka savremena ginekološka ordinacija podrazumeva upotrebu savremene dijagnostike, kao i korišćenje ultrazvučnih aparata visokih performansi. A to podrazumeva adekvatno urađen pregled pre nego što se pristupi izradi testa. 

U najvećem broju slučajeva abnormalan Papa test ukazuje na dijagnozu minornih promena grlića. Većina tih promena je minimalnog kliničkog značaja, dok nekolicina može ukazati na premaligne promene. U svakom slučaju, sve promene moraju biti praćene, dijagnostikovane i pravilno tretirane. Značaj ovog testa je u tome da se sporadično može naći prava kancerska promena. Najveći broj kancera je vidljiv na pregledu, mada postoje i oni koje nije moguće videti. Iz tog razloga je ovaj test jedini merodavan prilikom uspostavljanja dijagnoze.

Koji su dalji koraci ukoliko se na testu pojave promene?

Ukoliko nalaz testa odstupa od normale, patolog će moći da prepozna promenu, ali vam ne može dati završnu dijagnozu. U tom slučaju se pristupa uzimanju uzorka tkiva. Premaligne promene mogu biti dijagnostikovane biopsijom grlića materice. Iz tog razloga je patologu potrebno da ima uzorak tkiva, a ne samo ćelije koje su zagrebane sa površine. Ukoliko nalaz testa ukaže na premaligno ili maligno stanje, potrebno je ponoviti nalaz. U svakom slučaju vaš ginekolog će vam podrobno objasniti šta je sve potrebno i obaviće razgovor sa vama kako bi vam pomogao da eliminišete strah. 

Kako se tumače rezultati testa

Postoje dve vrste klasifikacija rezultata testa. Ovo nije loše da znate, ali to nikako ne znači da treba sami da tumačite test, već je potrebno da to uradi vaš lekar. Uostalom, on je najkompetentniji da vam saopšti rezultate i da predloži dodatne analize ukoliko je potrebno. Prema staroj klasifikaciji postoji 5 grupa nalaza i to:

PAPA I – uredan nalaz
PAPA II – netipične zapaljenjske promene
PAPA III – displazija (blaga, srednje teška ili teška)
PAPA IV – carcinoma in situ
PAPA V – sumnja na invazivni karcinom

Osim toga postoji Bethesda sistem, i to je  je nova klasifikacija prema kojoj postoje 4 grupe nalaza i to:

CIV 1 – blaga displazija
CIV 2 – umerena displazija
CIV 3 – teška displazija
CIS – carcinoma in situ

Smatra se da je osetljivost Papanikolau testa između 75% i 80%, a to podrazumeva da postoji mogućnost dobijanja rezultata koji su lažno pozitivni ili lažno negativni. Odnosno, ukoliko test pokaže promene koje ne postoje tada je lažno pozitivan, a kada ne pokazuje postojeće promene onda je lažno negativan. U svakom slučaju lažno negativan test je daleko opasniji, tako da je bitno ponoviti test i raditi ga u kombinaciji sa kolposkopijom. Ukoliko se desi da su rezultati sumnjivi, vaš ginekolog će vam ukazati na to i preduzeće sledeće neophodne mere. A to podrazumeva biopsiju tkiva grilića materice kao i patohistološku analizu, koja će svakako dati pravu sliku.

Zašto je bitno raditi redovno Papanikolau test?

Većina nas je sklona tome da izbegava odlazak kod lekara sve do momenta dok ne osetimo ozbiljne zdravstvene probleme. Upravo iz tog razloga se dešava da mnogi od nas izbegavaju skrininge pod raznim izgovorima, što je veoma pogrešno. Iz tog razloga je potrebno raditi i ovaj test kako bismo, ukoliko je potrebno, preduzeli pravovremeno lečenje. Ne zaboravite da nam je zdravlje na prvom mestu. 

Nedostatak vremena je izgovor, jer to vreme ionako utrošimo na neke nevažne stvari. Ukoliko vam kažemo da je redovnim kontrolisanjem moguće smanjiti rizik od umiranja čak i do 90%, da li ćemo vas tada motivisati da vam skrining metode budu prioritetne?

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas da unesete svoj komentar
Unesite svoje ime