Kako se pripremiti za obuku vožnje?

0
307

Emocionalne pripreme zahtevaju prilagođavanje nastalim pomenama, naročito burnog adolescentnog perioda. Sposobnosti samostalnog funkcionisanja izuzetno su važni na putu odrastanja. Navedeni primer može se odnositi na uspešno savladane prepreke koje obuka vožnje sa sobom nosi. Većina kandidata poseduje nesigurnost, oseća strah i neizvesnost od očekivanih rezultata. Kako bi se navedeni problemi lakše savladali, neophodan je odabir sertifikovane auto škole uz iskusnog instruktora vožnje. Instruktori ulivaju sigurnost budućim vozačima, pomažu usvajanju teorijskih znanja uz primere praktičnih veština vožnje. Uverite se u kvalitetan rad odabranih škola, pre upisa teorijske obuke vožnje. 

Odabir auto škole u Beogradu predstavlja najveći izazov

Ukoliko se odlučite za polaganje vozačkog ispita u Beogradu, sagledajte mnoštvo izbora koje navedeni grad pruža. Auto škole Beograd imaju polaznike iz svih prigradskih naselja, pri čemu su na raspolaganju raznovrsni vozni parkovi. Birajte auto škole sa sertifikovanim načinom poslovanja uz dugogodišnje iskustvo instruktora. Jedinstveni savet odnosi se na prikupljanje informacija o sadržajnom radu i uslovima poslovanja.

Prema preporukama najbližih, birajte auto škole u Beogradu uz sagledavanje pozitivnih referenci i mapa vožnje. Svaka od auto škola u Beogradu, poseduje razrađen plan vožnje, dinamiku rada i tačno definisane rute. Usled aktivne vožnje u saobraćajnim tokovima Beograda, usmeravanja na raskrsnicama i stalnom zaustavljanju vozila, savladaće se funkcionisanje elementa za prenos snage motora i menjača. 

Dostupni testovi za B kategoriju 2022.godine propisani pravilnikom o sprovođenju vožnje

Testovi B kategorije za 2022 godine, propisani su jedinstvenim Zakonom o bezbednosti u saobraćaju. Ukoliko tokom tekuće godine dođe do revizije zakonskih propisa, normi ili akta, sledi izjednačavanje sa obaveznim Zakonom o saobraćaju. Celokupan sadržajni program ponuđenih testova za B kategoriju podeljen je u više nastavnih jedinica. 

Nastavne jedinice u okviru testove za B kategoriju, sadrže: propisana pravila saobraćaja, obrađenu saobraćajnu signalizaciju, sve o vozilima i vozačima, posebne mere i ovlašćenja, nepoštovanje propisa sa posledicama i najbitniju osnovne bezbednosti u saobraćaju. 

Tokom svake nastavne jedinice teorijske obuke, kandidatima su detaljno objašnjeni nepoznati pojmovi sa izrazima. Kreirana pitanja su javna, nalaze se na gotovo svim stranicama sertifikovanih auto škola. Budući kandidati imaju mogućnost stalnom pristupu zvaničnom portalu nadležnog Ministarstva tokom trajanja teorijske obuke. 

Odredbe koje podrazumevaju organizovanje vozačkog ispita

Odredbama za organizovanje vozačkog ispita predviđen je tok polaganja vožnje, organizovanje nastavnih jedinica kao i uslovi koje vozilo u ispravnom stanju mora zadovoljavati. Celokupan vozački ispit sastoji se iz pisanog teorijskog dela i praktične obuke. Tokom praktične obuke važe posebne mere bezbednosti, na koje pored instruktora utiče i sam kandidat-budući vozač. 

Odredbama kojima se organizuje polaganje vozačkog ispita i sprovođenje bezbednosnih mera, definisane su krajnje cene na osnovu odabranih kategorija vozila. Cenovnik je određen visinom troškova obuke, saglasno sa nadležnim ministarstvom. Na osnovu definisanih cena, objedinjenog voznog parka i savesnosti instruktora vožnje, sledi odabir adekvatnih auto škola. 

Na osnovu postignutih rezultata teorijskog ispita, kandidatima se definiše profil sa označenim brojem prikupljenih bodova. Iako većina kandidata smatra važnim brojnost tačnih odgovora, najvažnija su pravila saobraćaja i bezbednost svih učesnika. Kvalitetna obuka budućih vozača sprovodi se shodno propisanim odredbama uz stalno usavršavanje načina prenošenja znanja. Sve veštine praktične obuke vožnje uspešno će biti savladane vizuelnim pamćenjem saobraćajne signalizacije. 

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas da unesete svoj komentar
Unesite svoje ime