Delatnosti u kojima fiskalni račun postaje obavezan 2022. godine

0
894

Novi Zakon o fiskalizaciji donet od strane Narodne skupštine Republike Srbije biće primenjivan od 1. januara 2022. godine. Ova vest zainteresovala je mnoge građane, a posebno one koji se bave trgovinom. Novim zakonom fiskalni račun postaje obavezan za mnoge nove delatnosti. U nastavku ovog teksta saznajte ko mora uvesti novi, poseban elektronski fiskalni uređaj. Ovo je razlog zbog čega novu fiskalizaciju mnogi nazivaju digitalnom. 

Fiskalizacija je način evidentiranja razmene robe i usluga u trgovini na malo. Trgovina se u današnje vreme sve više odvija elektronskim putem. To je glavni razlog promene starog načina fiskalizacije.

Zbog čega dolazi do nove fiskalizacije?

Nova fiskalizacija 2022. dolazi zbog starog sistema fiskalizacije koji je danas u većini slučajeva neprimenjiv. Nakon detaljnih analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno je da postoji potreba za unapređenjem trenutnog stanja kako bi se stvorili uslovi za suzbijanje sive ekonomije, ali i uslov za efikasnije kontrole i bolje naplate poreza. 

Uvođenjem novog zakona, Poreska uprava imaće detaljan uvid i tačan podatak o izdatim fiskalnim računima. Novine koje razlikuju novi i trenutni Zakon o fiskalnim kasama jesu:

 1. Kao predmet fiskalizacije prvi put se definišu primljeni avansi za promet na malo. 
 2. Predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, bez obzira na to da li je kupac fizičko ili pravno lice.
 3. Takođe,  predmet fiskalizacije je i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – brzih kasa, automata. 
 4. Precizno je definisano  ko su obveznici fiskalizacije.
 5. Pojam „fiskalna kasa“ menja se pojmom elektronski fiskalni uređaj.
 6. Neće se više koristiti Obrazac NI (nalog za ispravku), niti dnevni i periodični izveštaj, kao ni presek stanja.

Za koga je sve obavezna nova digitalna fiskalizacija? 

Novim zakonom fiskalizacija širi svoj opseg na sve preduzetnike i sva privredna društva koja rade sa trgovinom na malo. Ovim zakonom neke industrije koje ranije nisu morale imati uvedenu fiskalizaciju, sada postaju obaveznici. 

Pitate se da li ipak postoje delatnosti koje će biti izuzetak ove obaveze? Odgovor je da. Iz tehničkih ili nekih drugih funkcioanlih razloga kod nekih delatnosti sprovođenje postupka fiskalizacije dosta je otežano ili nemoguće te će Ministarstvo finansija naknadno propisati ko ipak neće biti obaveznik fiskalizacije 2022. Evo koje delatnosti moraju da pripreme uvođenje nove obaveze elektronske fiskalizacije: 

 • Frizerski i kozmetički saloni
 • Kladionice
 • Muzeji i galerije 
 • Sportski centri
 • Građevinske usluge
 • Održavanje i popravka motornih vozila
 • Fotografske usluge
 • Usluge održavanja objekta i okoline
 • Usluge popravke računara, kućnih aparata, nameštaja i sl.
 • Hemijsko čišćenje
 • Kamenorezačke radnje 
 • Obrazovanje pod šifrom 85.5 pod kojim se podrazumeva učenje jezika, obuka za rad na računaru, različiti kursevi.

Od 1. januara 2022. godine za usluge kod frizera ili kozmetičara dobićete fiskalni račun. Isto tako će biti i za građevinske usluge, popravke kućnih aparata. Mnoge je iznenadila odluka da će i kamenorezačke radnje postati obaveznici nove fiskalizacije i da će ubuduće izdavati fiskalne račune za usluge koje budu pružali. Mnoge preduzetnike ovaj Zakon nateraće da precizno definišu cene koje će biti za sve podjednake. Iz toga možemo zaključiti da se novom fiskalizacijom štite i prava potrošača. 

Čast da rade bez onlajn fisksalnih kasa, po novom zakonu o elektronskoj fiskalazaciji zadržaće: 

 1. Taksi usluge
 2. Advokatske usluge
 3. Veterinarske delatnosti
 4. Javni poštanski servis
 5. Telekomunikacije
 6. Veći deo finansijskih usluga
 7. Obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 

Verovatno se pitate šta će biti sa uličnim prodavcima kokica, semenki i ostalog. Oni će ovog puta ipak imati tu privilegiju da ne moraju uvoditi fiskalne račune. Dakle, ulični prodavci kokica, novina – kolporteri, ali i čistači cipela, nosači, lica za naplatu parkinga, i dalje neće biti pod obavezom da koriste fiskalnu kasu. Isto to važi i za opančare, bombondžije, bozadžije, vodeničare  i sve druge stare i umetničke zanate. Detaljnije o ovome definisano je važećim Pravilnikom. Ne sme se zaboraviti da će se od 1. januara 2022. vidljivo smanjiti broj delatnosti koje se za sada ne nalaze na listi onih kod kojih postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas da unesete svoj komentar
Unesite svoje ime